Mempamerkan pencapaian Malaysia dalam bidang Seni Reka sejak kemerdekaan hingga kini di mana mengumpulkan pereka pereka tempatan yang telah menyumbangkan hasil pemikiran kreatif dalam pembangunan negara. Wawasan 2020 yang diilhamkan oleh YAB Tun Dr Mahathir Mohamad telah banyak mempengaruhi pembangunan seni reka ke arah sebuah negara perindustrian.

Konsep pameran ini memberi tumpuan kepada hasil karya kreatif produk dalam bentuk 3 dimensi dan 2 dimensi samada berfungsi atau model bersifat sekala saiz. Produk atau artifak kreatif ini akan mempunyai ciri-ciri tempatan dan bersifat global berasaskan tema REKA MALAYSIAKU. Ia akan dipamerkan secara kreatif dan interaktif (installation) bagi menarik perhatian pengunjung pameran. Produk pameran akan terdiri daripada Reka bentuk Automotif, Perabot, Produk, Kraf Kreatif, Fotografi, Interaktif multimedia, Fesyen dan lain lain.

Sudut Segmen khas akan mempamerkan Susur masa Reka Bentuk Perindustrian Malaysia (1957 – 2019), impak daripada Misi Wawasan 2020 dengan mempamerkan produk produk yang ikonik tempatan dengan memperkenalkan pereka dan agensi yang terlibat.

Prof Dr Hj Khairul Aidil Azlin Abd Rahman
Presiden PEREKA

No items found.